06 20 285 386 info@bochardt.nl

Organisatieontwikkeling

voor het vergroten van de professionele ruimte

Bochardt Management Advies helpt u graag bij het analyseren en verbeteren van processen op het gebied van organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering. Kenmerkend voor de werkwijze is het streven naar kwaliteitsverbetering én kostenbesparing.

Voorbeelden van opdrachten:

Ø  onderzoek naar en analyse van stagnerende processen op een zorgafdeling

Ø  verbetertrajecten in het primaire zorgproces: patiëntenlogistiek, patiëntveiligheid en patiëntenparticipatie

Ø  inzetten juiste expertiseniveau, functiedifferentiatie, invoering nieuwe beroepen en vakmanschap

Ø  visie-/strategieontwikkeling

Ø  projectmanagement