06 20 285 386 info@bochardt.nl

Examinering & Certificering

voor het borgen van vakmanschap

Bochardt Management Advies is een betrouwbare partner bij het ontwerpen van certificeringsschema’s en examenprogramma’s, het ontwikkelen van beoordelingsmateriaal en het onderhouden en beheren van examens. De aanpak kenmerkt zich door intensieve samenwerking met vakdeskundigen en opleiders en is steeds gericht op het bereiken van de beoogde resultaten.

Voorbeelden van opdrachten:

Ø ontwerpen van certificeringschema’s en examenprogramma’s

Ø vormgeving van digitale theorie-examens en praktijk-/simulatie-examens

Ø advisering examenbeheer en examendocumenten

Ø  verzamelen, bundelen en redigeren van vakkennis als basis voor examens

Ø  sparringpartner voor examenbureaus en colleges van deskundigen